Praktica har oppdrag innenfor bilbransjen, sjømat, finans, teknologi og forsking, eiendom, utdanning, renovasjon, reiseliv og kultur.

Vi er engasjert i styrer, styreutvikling og styreevaluering, og bistår i forretnings- og strategiutvikling, markedsposisjonering, leder- og organisasjonsutvikling. Praktica jobber også med prosjektledelse og som mentorer for ledere.

Vi jobber erfaringsbasert og jordnært, og tror sterkt på de gode prosessene i samarbeid med våre kunder. Hos oss får du aldri de ferdigtygde konsulentsvarene. Heller ikke akademiske teorier eller et kobbel av konsulenter på fakturaen. Du får erfarne rådgivere som selv både har hatt suksess og gjort feil – og som har lært hva som skal til for å lykkes.

Vi i Praktica legger opp til et tett samarbeid med deg – og er der til jobben er gjort.

Du kan bruke Praktica på ulike måter:

  • Samtalepartner for styret eller ledelsen
  • Prosessdriver, prosjektleder eller prosjektmedlem
  • Foredragholder, seminarleder
  • Management for hire
  • Styreverv
  • Kompetansepool for bedrifter som vil ha et samarbeid over tid

Dag M. Johansen

Tlf: 91300811
E-post: dag.m.johansen@outlook.com

Siviløkonom og erfaren forretningsrådgiver. 40 års ledererfaring fra en rekke bransjer som handel, bil, bank, reklame og kommunikasjon, organisasjonsutvikling og consulting. Har bl.a vært senterdirektør på City Syd, markedsdirektør i SpareBank 1 SMN og adm.dir i Bennett, samt rådgiver i BDO og Strategie AS. Bred erfaring fra et tyvetalls styreverv. Jobber mest med strategi, identitet, markedsføring og ledelse.

Knut Solberg

Tlf: 90166920
E-post: knutssolberg@outlook.com

Utdannet siviløkonom og har allsidig erfaring fra mange bransjer og områder. Han har vært økonomisjef i Coop, viseadm.dir i Forende Forsikring, og adm.dir både i Nortura og Studentsamskipnaden. Han har hatt sentrale verv som styreleder og styremedlem i NHO Trøndelag og Trondheim Havn og sitter i dag som styreleder i Hitramat, nestleder i Trondheim Spektrum, leder av representantskapet i SMN og styremedlem i Sintef Venture 4 og 5. Han har jobbet mye med økonomi, finans, ledelse, organisasjonsutvikling og omstillinger.

Walther Gifstad

Tlf: 90831106
E-post: walther.gifstad@gmail.com

Siviløkonom med nesten 40 års ledererfaring. Har jobbet i Aker-systemet de siste 38 årene med over 20 år som operativ leder, Adm Dir/President/MD, for virksomheter nasjonalt og internasjonalt, knyttet til selskapets virksomheter i Verdal, Stavanger, Bergen, Oslo, Aberdeen og Trondheim. Har videre hatt sentrale roller/ansvar for mange av selskapets største omstillings- og endringsprosesser slik som fusjon/integrasjon av Aker og Kværner og oppkjøpet av Reinertsens olje og gassvirksomheter mf. Han har også bred erfaring med lederutvikling, strategi og organisasjonsutvikling, markedstilpasninger og styreverv internt i Aker.

Arnstein Hellem

Tlf: 91747362
E-post: arnstein@hellem-as.no

Arnstein er utdannet Foretaksøkonom fra TØH
Han har jobbet 10 år i Forretningsbanken / Fokus Bank og har de siste 25 årene vært Banksjef i SpareBank1 SMN, på bedriftsmarkedssiden. Arnstein Jobbet i 7 år i bankens Corporate Finance avdeling og har derfra med seg erfaring som rådgiver overfor eiere av virksomheter, og han er autorisert fondsmegler. Han har deltatt i flere transaksjoner med salg av virksomheter og funding av Egenkapital til virksomheter. Arnstein Hellem har et betydelig nettverk i hele Midt Norge. Arnstein er også cofounder av verdipapirforetaket Folkeinvest AS. Han har bred erfaring med styreverv og med eierskifter.